startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Bygguppdrag Miljöplan
Miljöplan för bygguppdrag upprättas per uppdrag och ...
600,00

Egenkontroll Saneringsarbete
Egenkontroller av saneringsarbeten.Wordfomat; Egenko...
100,00

Golventreprenader Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för golventreprenader skrivs för ett s...
600,00

Stambyten Miljöplan
Miljöplan för stambyten upprättas per uppdrag och be...
600,00

Arkitektuppdrag Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för arkitektuppdrag skrivs för ett spe...
600,00

Egenkontroll Husbyggnad
Egenkontroll husbyggnad består av 4 egenkontrollplan...
400,00

Kompetensmatris
Kompetensmatrisen speglar företagets kompetens. I ma...
100,00

Industriinstallationer Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för industriinstallation skrivs för et...
600,00

Bergsprängning Miljöplan
Miljöplan för bergsprängning upprättas per uppdrag o...
600,00

Ventilation Miljöplan
Miljöplan för ventilation upprättas per uppdrag och ...
600,00

SSF 1044 Nivå 1 och 2
QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
15 000,00

Avvikelseblankett
Avvikelseblanketten används för att dokumentera avvi...
100,00

Värmepumpsinstallation Miljöplan
Miljöplan för värmepumpsinstallation upprättas per u...
600,00

Egenkontroll Utvändig komplettering hus
Egenkontroller för utvändig komplettering efter stom...
100,00

Installation av kylanläggning Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för installation av kylanläggning skri...
600,00

Miljö- och Arbetsmiljöledningssystem
QiM upprättar i dialog med Er Ert miljö- och arbetsm...
20 000,00