startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Arbetsmiljöpolicy exempel
Arbetsmiljöpolicy enligt AFS 2001:01 och OHSAS 18001...
120,00

Takläggning Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för takläggning skrivs för ett specifi...
600,00

Målningsarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för målningsarbeten skrivs för ett spe...
600,00

Isoleringsentreprenad Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för isoleringsentreprenad skrivs för e...
600,00

Egenkontroll Husgrundarbete
Egenkontroller för husgrundsarbete.Wordfomat; Egenko...
120,00

Arbetsmiljöplan Sanering
Arbetsmiljöplan Sanering är en genomarbetad mall för...
600,00

Jämställdhetspolicy exempel
Produkten förklarar kraven på en Jämställdhetspolicy...
120,00

Egenkontroller för väggbeklädnad med kakel.Wordfomat...
100,00

Golventreprenader Miljöplan
Miljöplan för golventreprenader upprättas per uppdra...
600,00

Stenarbeten Miljöplan
Miljöplan för stenarbeten upprättas per uppdrag och ...
600,00

Protokoll BAS-U VVS-arbeten
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Egenkontroll Ventilationsinstallation
Egenkontroller för ventilationsinstallation.Wordfoma...
200,00

Egenkontroll Brandlarmsinstallation
Egenkontroller för installation av brandlarm.Wordfom...
120,00

Protokoll BAS-U Bygg
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Tankrengöring Miljöplan
Miljöplan vid tankrengöring upprättas per uppdrag oc...
600,00

Kontrollplan komplementbyggnad ingår som en del i an...
160,00