startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Egenkontroll Stomresning
Egenkontroller för stomresning av hus.Wordfomat; Ege...
120,00

SSF 1044 Nivå 3 och 4
QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
15 000,00

Stambyten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för stambyten skrivs för ett specifikt...
600,00

Fasadarbeten Miljöplan
Miljöplan för fasadarbeten upprättas per uppdrag och...
600,00

Golventreprenader Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för golventreprenader skrivs för ett s...
600,00

Jämställdhetsplan
För företag med fler än 9 anställda skall en Jämstäl...
1 500,00

Stenarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för stenarbeten skrivs för ett specifi...
600,00

Egenkontroll Stenläggning
Egenkontroller för stenläggning.Wordfomat; Egenkontr...
100,00

Kvalitetsledningssystem
QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
15 000,00

Arbetsmiljösystem OHSAS 18001:2007
QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
15 000,00

Stenarbeten Miljöplan
Miljöplan för stenarbeten upprättas per uppdrag och ...
600,00

Protokoll BAS-U Industriinstallationer
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Värmepumpsinstallation Miljöplan
Miljöplan för värmepumpsinstallation upprättas per u...
600,00

Egenkontroll Elinstallation
Egenkontroller för elinstallation i fastighet.Wordfo...
120,00

Arbetsmiljöplan Teknisk service
Arbetsmiljöplan Teknisk service är en genomarbetad m...
600,00

Rivningsarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för rivningsarbeten skrivs för ett spe...
600,00