startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Miljöpolicy exempel
Miljöpolicy som uppfyller kraven i ISO 14001:2004. P...
120,00

Egenkontroll Tagläggning tegeltak
Egenkontroller för takläggning av tegeltak.Wordfomat...
120,00

Isoleringsarbeten Miljöplan
Miljöplan för isoleringsarbeten upprättas per uppdra...
600,00

Brunnsborrning Miljöplan
Miljöplan för brunnsborrning upprättas per uppdrag o...
600,00

Arbetsmiljöplan Mark o Anläggning
Arbetsmiljöplan Mark o Anläggning är en genomarbetad...
600,00

Protokollet BAS-U Installationer
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Industriinstallationer Miljöplan
Miljöplan för industriinstallationer upprättas per u...
600,00

Egenkontroll Golvläggning
Egenkontroller för golvläggning.Wordfomat; Egenkontr...
100,00

Byggplåtsarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för byggplåtsarbeten skrivs för ett sp...
600,00

Stambyten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för stambyten skrivs för ett specifikt...
600,00

Arbetsmiljöplan Takarbeten
Arbetsmiljöplan Takarbeten är en genomarbetad mall f...
600,00

Isoleringsentreprenad Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för isoleringsentreprenad skrivs för e...
600,00

Värmepumpsinstallation Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för värmepumpsinstallation skrivs för ...
600,00

Protokoll BAS-P Mark o Anläggning
BAS-P skall klargöra hur man under projekteringen be...
200,00

Brunnsborrning Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för brunnsborrning skrivs för ett spec...
600,00

Kvalitets- och Miljöledningssystem
QiM skriver i dialog med Er Ert kvalitets- och miljö...
20 000,00