startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Arbetsmiljöplan Fasadarbeten
Arbetsmiljöplan Fasadarbeten är en genomarbetad mall...
600,00

Golventreprenader Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för golventreprenader skrivs för ett s...
600,00

Kompetensmatris
Kompetensmatrisen speglar företagets kompetens. I ma...
100,00

VVS-installation Miljöplan
Miljöplan för VVS-installation upprättas per uppdrag...
600,00

Avvikelseblankett
Avvikelseblanketten används för att dokumentera avvi...
100,00

Kemikalieförteckning
En Kemikalieförteckning ska upprättas inom ramen för...
100,00

Stenarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för stenarbeten skrivs för ett specifi...
600,00

Egenkontroll Stenläggning
Egenkontroller för stenläggning.Wordfomat; Egenkontr...
100,00

Håltagning Miljöplan
Miljöplan för håltagning upprättas per uppdrag och b...
600,00

Egenkontroller för vattentät golvläggning med klinke...
100,00

Balkongrenovering Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för balkongrenovering skrivs för ett s...
600,00

Värmepumpsinstallation Miljöplan
Miljöplan för värmepumpsinstallation upprättas per u...
600,00

Isoleringsarbeten Miljöplan
Miljöplan för isoleringsarbeten upprättas per uppdra...
600,00

Protokollet BAS-U Måleriarbeten
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Trädgårdsanläggning
Miljöplan för trädgårdsanläggning upprättas per uppd...
600,00

Kvalitetsledningssystem
QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
15 000,00