startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Egenkontroll Måleriarbeten utomhus
Egenkontroller för utomhusmålning av en fastighet .W...
120,00

Murningsarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för murningsarbeten skrivs för ett spe...
600,00

Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1
QiM upprättar i dialog med Er Ert systematiska arbet...
11 000,00

Protokoll BAS-U Bygg
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Stenarbeten Miljöplan
Miljöplan för stenarbeten upprättas per uppdrag och ...
600,00

Fasadarbeten Miljöplan
Miljöplan för fasadarbeten upprättas per uppdrag och...
600,00

Miljöledningssystem
QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
15 000,00

Ventilationsarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för ventilationsarbeten skrivs för ett...
600,00

Egenkontroll Stomresning
Egenkontroller för stomresning av hus.Wordfomat; Ege...
120,00

Arbetsmiljömål exempel
Arbetsmiljömål enligt AFS 2001:01 och OHSAS 18001. P...
120,00

Arbetsmiljöplan Installationer
Arbetsmiljöplan Installationer är en genomarbetad ma...
600,00

Arbetsmiljöplan Rivning
Arbetsmiljöplan Rivning är en genomarbetad mall för ...
600,00

Egenkontroll Stenläggning
Egenkontroller för stenläggning.Wordfomat; Egenkontr...
100,00

VVS-installation Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för VVS-installation skrivs för ett sp...
600,00

Takläggning Miljöplan
Miljöplan för takläggning upprättas per uppdrag och ...
600,00

Arbetsmiljöplan Industriinstallationer
Arbetsmiljöplan Industriinstallationer är en genomar...
600,00