startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Kompetensmatris
Kompetensmatrisen speglar företagets kompetens. I ma...
100,00

Egenkontroller för montering av trådlöst brandlarm.W...
100,00

Markentreprenader Miljöplan
Miljöplan för markentreprenaderupprättas per uppdrag...
600,00

Avloppsspolning Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för avloppsspolning skrivs för ett spe...
600,00

Svetsarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för svetsarbeten skrivs för ett specif...
600,00

Installation av kylanläggning Miljöplan
Miljöplan vid installation av kylanläggning upprätta...
600,00

Arbetsmiljöplan Sanering
Arbetsmiljöplan Sanering är en genomarbetad mall för...
600,00

Egenkontroll Markanläggning
Egenkontroller för markanläggning.Wordfomat; Egenkon...
200,00

Arbetsmiljöplan Golvarbeten
Arbetsmiljöplan Golvarbeten är en genomarbetad mall ...
600,00

SSF 1044 Nivå 1 och 2
QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
15 000,00

Trafikpolicy exempel
Produkten förklarar kraven på en Trafikpolicy och in...
120,00

Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1
QiM upprättar i dialog med Er Ert systematiska arbet...
11 000,00

Murningsarbete Miljöplan
Miljöplan för murningsarbete upprättas per uppdrag o...
600,00

Egenkontroll Utvändig komplettering hus
Egenkontroller för utvändig komplettering efter stom...
100,00

Kontrollplan komplementbyggnad ingår som en del i an...
160,00

Kemikalieförteckning
En Kemikalieförteckning ska upprättas inom ramen för...
100,00