startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Takläggning Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för takläggning skrivs för ett specifi...
600,00

Miljöledningssystem
QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
15 000,00

Miljö- och Arbetsmiljöledningssystem
QiM upprättar i dialog med Er Ert miljö- och arbetsm...
20 000,00

Saneringsarbeten Miljöplan
Miljöplan för saneringsarbeten upprättas per uppdrag...
600,00

Protokoll BAS-P Ventilation
BAS-P skall klargöra hur man under projekteringen be...
200,00

Protokoll BAS-U Ventilation
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

SSF 1044 Nivå 1 och 2
QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
15 000,00

Protokoll BAS-U Stenarbeten
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Egenkontroller vid fönstermontering.Wordfomat; Egenk...
120,00

VVS-installation Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för VVS-installation skrivs för ett sp...
600,00

Renovering av tak Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för renovering av tak skrivs för ett s...
600,00

Protokoll BAS-U Fasadarbeten
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Svetsarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för svetsarbeten skrivs för ett specif...
600,00

Arbetsmiljöplan VVS-arbeten
Arbetsmiljöplan VVS-arbeten är en genomarbetad mall ...
600,00

Trädgårdsanläggning
Miljöplan för trädgårdsanläggning upprättas per uppd...
600,00

Kontrollplan komplementbyggnad ingår som en del i an...
160,00