startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Kompetensmatris
Kompetensmatrisen speglar företagets kompetens. I ma...
100,00

Protokoll BAS-P VVS
BAS-P skall klargöra hur man under projekteringen be...
200,00

VVS-installation Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för VVS-installation skrivs för ett sp...
600,00

Egenkontroll Utvändig komplettering hus
Egenkontroller för utvändig komplettering efter stom...
100,00

Egenkontroll Fasadarbeten puts
Egenkontroller för fasadarbeten putsad fasad.Wordfom...
100,00

Städuppdrag Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för städuppdrag skrivs för ett specifi...
600,00

Saneringsarbeten Miljöplan
Miljöplan för saneringsarbeten upprättas per uppdrag...
600,00

Trädgårdsanläggning
Miljöplan för trädgårdsanläggning upprättas per uppd...
600,00

Svetsarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för svetsarbeten skrivs för ett specif...
600,00

Protokoll BAS-U Golvarbeten
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Egenkontroll Tagläggning tegeltak
Egenkontroller för takläggning av tegeltak.Wordfomat...
120,00

Markentreprenad Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för markentreprenad skrivs för ett spe...
600,00

Arbetsmiljöplan Sanering
Arbetsmiljöplan Sanering är en genomarbetad mall för...
600,00

Kvalitetspolicy exempel
Kvalitetspolicy som uppfyller kraven i ISO 9001:2008...
120,00

Kvalitetssystem ISO 13485
QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
18 000,00

Arbetsmiljöplan Industriinstallationer
Arbetsmiljöplan Industriinstallationer är en genomar...
600,00