startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Egenkontroll Brandlarmsinstallation
Egenkontroller för installation av brandlarm.Wordfom...
120,00

Saneringsarbeten Miljöplan
Miljöplan för saneringsarbeten upprättas per uppdrag...
600,00

Jämställdhetspolicy exempel
Produkten förklarar kraven på en Jämställdhetspolicy...
120,00

Protokoll BAS-P VVS
BAS-P skall klargöra hur man under projekteringen be...
200,00

Stambyten Miljöplan
Miljöplan för stambyten upprättas per uppdrag och be...
600,00

Balkongrenovering Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för balkongrenovering skrivs för ett s...
600,00

Egenkontroller för ytskikt av väggar i våtrum.Wordfo...
100,00

Arbetsmiljöplan Golvarbeten
Arbetsmiljöplan Golvarbeten är en genomarbetad mall ...
600,00

Protokoll BAS-U Plåtslageriarbeten
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Egenkontroll Fasadarbeten puts
Egenkontroller för fasadarbeten putsad fasad.Wordfom...
100,00

Arkitektuppdrag Miljöplan
Miljöplan för arkitektuppdragupprättas per uppdrag o...
600,00

Protokoll BAS-P Installation
BAS-P skall klargöra hur man under projekteringen be...
200,00

Arbetsmiljöplan Bygg
Arbetsmiljöplan Bygg är en genomarbetad mall för upp...
600,00

Protokoll BAS-U Fasadarbeten
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Arbetsmiljöplan Stenarbeten
Arbetsmiljöplan Stenarbeten är en genomarbetad mall ...
600,00

Kemikalieförteckning
En Kemikalieförteckning ska upprättas inom ramen för...
100,00