startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Renovering av tak Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för renovering av tak skrivs för ett s...
600,00

Kontrollplan komplementbyggnad ingår som en del i an...
160,00

Protokoll BAS-P VVS
BAS-P skall klargöra hur man under projekteringen be...
200,00

Miljöpolicy exempel
Miljöpolicy som uppfyller kraven i ISO 14001:2004. P...
120,00

Saneringsarbeten Miljöplan
Miljöplan för saneringsarbeten upprättas per uppdrag...
600,00

Industriinstallationer Miljöplan
Miljöplan för industriinstallationer upprättas per u...
600,00

Brunnsborrning Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för brunnsborrning skrivs för ett spec...
600,00

Kvalitetspolicy exempel
Kvalitetspolicy som uppfyller kraven i ISO 9001:2008...
120,00

Egenkontroll Utvändig komplettering hus
Egenkontroller för utvändig komplettering efter stom...
100,00

Golventreprenader Miljöplan
Miljöplan för golventreprenader upprättas per uppdra...
600,00

Egenkontroll Tagläggning tegeltak
Egenkontroller för takläggning av tegeltak.Wordfomat...
120,00

Egenkontroller för golvläggning i våtrum av plastmat...
100,00

Installationer Miljöplan
Miljöplan för installationer, el-, tele-, data- och ...
600,00

Avloppsspolning
Miljöplan för avloppsspolning upprättas per uppdrag ...
600,00

Egenkontroll Fasadarbeten puts
Egenkontroller för fasadarbeten putsad fasad.Wordfom...
100,00

Fasadarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för fasadarbeten skrivs för ett specif...
600,00