startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Protokoll BAS-U Rivning
Protokollsmallen upptar BAS-U:s åtgärder med anledni...
200,00

Arbetsmiljöplan Takarbeten
Arbetsmiljöplan Takarbeten är en genomarbetad mall f...
600,00

Arkitektuppdrag Miljöplan
Miljöplan för arkitektuppdragupprättas per uppdrag o...
600,00

Egenkontroll Utvändig komplettering hus
Egenkontroller för utvändig komplettering efter stom...
100,00

Trädgårdsanläggning Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för trädsanläggning gårdskrivs för ett...
600,00

Kvalitets- och Miljöledningssystem
QiM skriver i dialog med Er Ert kvalitets- och miljö...
20 000,00

Egenkontroll Måleriarbeten inomhus
Egenkontroller för inomhusmålning av en fastighet el...
120,00

Avloppsspolning Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för avloppsspolning skrivs för ett spe...
600,00

Protokoll BAS-P Mark o Anläggning
BAS-P skall klargöra hur man under projekteringen be...
200,00

Egenkontroller för ytskikt av väggar i våtrum.Wordfo...
100,00

Pålningsarbeten Miljöplan
Miljöplan för pålningsrbeten upprättas per uppdrag o...
600,00

Arbetsmiljöplan Bygg
Arbetsmiljöplan Bygg är en genomarbetad mall för upp...
600,00

Saneringsarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för saneringsarbeten skrivs för ett sp...
600,00

Kompetensmatris
Kompetensmatrisen speglar företagets kompetens. I ma...
100,00

Markentreprenad Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för markentreprenad skrivs för ett spe...
600,00

Protokoll BAS-U VVS-arbeten
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00