startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Arkitektuppdrag Miljöplan
Miljöplan för arkitektuppdragupprättas per uppdrag o...
600,00

Miljömål exempel
Miljömål som uppfyller kraven i ISO 14001:2004. Prod...
120,00

Kvalitets- och Arbetsmiljöledningssystem
QiM upprättar i dialog med Er Ert kvalitets- och arb...
20 000,00

Städuppdrag Miljöplan
Miljöplan för städuppdrag upprättas per uppdrag och ...
600,00

Protokoll BAS-U Fasadarbeten
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Egenkontroll Måleriarbeten utomhus
Egenkontroller för utomhusmålning av en fastighet .W...
120,00

VVS-installation Miljöplan
Miljöplan för VVS-installation upprättas per uppdrag...
600,00

Installation av kylanläggning Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för installation av kylanläggning skri...
600,00

Installationer Miljöplan
Miljöplan för installationer, el-, tele-, data- och ...
600,00

Egenkontroll Saneringsarbete
Egenkontroller av saneringsarbeten.Wordfomat; Egenko...
100,00

Egenkontroller för ytskikt av väggar i våtrum.Wordfo...
100,00

Saneringsarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för saneringsarbeten skrivs för ett sp...
600,00

Egenkontroll Elinstallation
Egenkontroller för elinstallation i fastighet.Wordfo...
120,00

Avvikelseblankett
Avvikelseblanketten används för att dokumentera avvi...
100,00

Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljösystem
QiM upprättar i dialog med Er ledningssystem för kva...
25 000,00

Pålningsarbeten Miljöplan
Miljöplan för pålningsrbeten upprättas per uppdrag o...
600,00