startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Renovering av tak Miljöplan
Miljöplan vid renovering av tak upprättas per uppdra...
600,00

Protokoll BAS-U Industriinstallationer
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Egenkontroll Balkongrenovering
Egenkontroller för balkongrenovering, betong.Wordfom...
100,00

Egenkontroll Golvläggning
Egenkontroller för golvläggning.Wordfomat; Egenkontr...
100,00

Egenkontroll Fasadarbeten puts
Egenkontroller för fasadarbeten putsad fasad.Wordfom...
100,00

Egenkontroll Brandlarmsinstallation
Egenkontroller för installation av brandlarm.Wordfom...
120,00

Svetsarbeten Miljöplan
Miljöplan för svetsarbeten upprättas per uppdrag och...
600,00

Kvalitets- och Arbetsmiljöledningssystem
QiM upprättar i dialog med Er Ert kvalitets- och arb...
20 000,00

Arbetsmiljöplan Måleriarbeten
Arbetsmiljöplan Måleriarbeten är en genomarbetad mal...
600,00

Arkitektuppdrag Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för arkitektuppdrag skrivs för ett spe...
600,00

Egenkontroller för vattentät golvläggning med klinke...
100,00

Miljö- och Arbetsmiljöledningssystem
QiM upprättar i dialog med Er Ert miljö- och arbetsm...
20 000,00

Protokoll BAS-U Rivning
Protokollsmallen upptar BAS-U:s åtgärder med anledni...
200,00

Installation av kylanläggning Miljöplan
Miljöplan vid installation av kylanläggning upprätta...
600,00

Stenarbeten Miljöplan
Miljöplan för stenarbeten upprättas per uppdrag och ...
600,00

Arbetsmiljösystem OHSAS 18001:2007
QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
15 000,00