startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Bergsprängning Miljöplan
Miljöplan för bergsprängning upprättas per uppdrag o...
600,00

Protokoll BAS-U Takarbeten
Protokoll upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av a...
200,00

Leverantörsbedömning
Vid inköp av produkter och tjänster kvalificeras lev...
100,00

Markentreprenader Miljöplan
Miljöplan för markentreprenaderupprättas per uppdrag...
600,00

Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1
QiM upprättar i dialog med Er Ert systematiska arbet...
11 000,00

Protokoll BAS-U Golvarbeten
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Arbetsmiljöplan Stenarbeten
Arbetsmiljöplan Stenarbeten är en genomarbetad mall ...
600,00

Egenkontroll Fasadarbeten puts
Egenkontroller för fasadarbeten putsad fasad.Wordfom...
100,00

Protokoll BAS-U Fasadarbeten
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Egenkontroll Stenläggning
Egenkontroller för stenläggning.Wordfomat; Egenkontr...
100,00

Kemikalieförteckning
En Kemikalieförteckning ska upprättas inom ramen för...
100,00

VVS-installation Miljöplan
Miljöplan för VVS-installation upprättas per uppdrag...
600,00

Industriinstallationer Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för industriinstallation skrivs för et...
600,00

Installation av kylanläggning Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för installation av kylanläggning skri...
600,00

Byggplåtsarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för byggplåtsarbeten skrivs för ett sp...
600,00

Stambyten Miljöplan
Miljöplan för stambyten upprättas per uppdrag och be...
600,00