startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Avloppsspolning Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för avloppsspolning skrivs för ett spe...
600,00

Protokoll BAS-U Golvarbeten
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Protokoll BAS-U Mark o Anläggning
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Protokoll BAS-P VVS
BAS-P skall klargöra hur man under projekteringen be...
200,00

Målningsarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för målningsarbeten skrivs för ett spe...
600,00

Installationer Miljöplan
Miljöplan för installationer, el-, tele-, data- och ...
600,00

Installation Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för installation,el, tele, data och la...
600,00

Protokoll BAS-U Teknisk service
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Stambyten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för stambyten skrivs för ett specifikt...
600,00

Fasadarbeten Miljöplan
Miljöplan för fasadarbeten upprättas per uppdrag och...
600,00

Kvalitetspolicy exempel
Kvalitetspolicy som uppfyller kraven i ISO 9001:2008...
120,00

Arkitektuppdrag Miljöplan
Miljöplan för arkitektuppdragupprättas per uppdrag o...
600,00

Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1
QiM upprättar i dialog med Er Ert systematiska arbet...
11 000,00

Protokoll BAS-U Plåtslageriarbeten
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Arbetsmiljöplan VVS-arbeten
Arbetsmiljöplan VVS-arbeten är en genomarbetad mall ...
600,00

Värmepumpsinstallation Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för värmepumpsinstallation skrivs för ...
600,00