startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Bergsprängning Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för bergsprängning skrivs för ett spec...
600,00

Arkitektuppdrag Miljöplan
Miljöplan för arkitektuppdragupprättas per uppdrag o...
600,00

Trafikpolicy exempel
Produkten förklarar kraven på en Trafikpolicy och in...
120,00

Protokoll BAS-U Takarbeten
Protokoll upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av a...
200,00

Kvalitets- och Arbetsmiljöledningssystem
QiM upprättar i dialog med Er Ert kvalitets- och arb...
20 000,00

Håltagning Miljöplan
Miljöplan för håltagning upprättas per uppdrag och b...
600,00

Markentreprenader Miljöplan
Miljöplan för markentreprenaderupprättas per uppdrag...
600,00

Egenkontroller för montering av trådlöst brandlarm.W...
100,00

Fasadarbeten Miljöplan
Miljöplan för fasadarbeten upprättas per uppdrag och...
600,00

Egenkontroll Husbyggnad
Egenkontroll husbyggnad består av 4 egenkontrollplan...
400,00

Egenkontroll Saneringsarbete
Egenkontroller av saneringsarbeten.Wordfomat; Egenko...
100,00

Egenkontroll Måleriarbeten inomhus
Egenkontroller för inomhusmålning av en fastighet el...
120,00

Kvalitetssystem ISO 13485
QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
18 000,00

Miljömål exempel
Miljömål som uppfyller kraven i ISO 14001:2004. Prod...
120,00

Avvikelseblankett
Avvikelseblanketten används för att dokumentera avvi...
100,00

Kemikalieförteckning
En Kemikalieförteckning ska upprättas inom ramen för...
100,00